Trường mỹ thuật Đông Dương chủ trương đào tạo về mỹ thuật dựa trên 2 chủ đề là: “Đào tạo những người có nguyện vọng làm những công việc sáng tạo”và“Đào tạo những ngành nghề có thể phát huy được tác dụng trong xã hội thực tế”.
Đội ngũ giáo viên trường luôn quan tâm chú ý tới từng học viên để trở thành cầu nối học viên với các doanh nghiệp, xã hội và tương lai.

Toyo Institute of Art & Design

東洋美術学校_1 東洋美術学校_2

 

  • Địachỉ:

〒162-0067 Tokyo-Shinjuku-kuTomihisa-cho 2-6
TEL: 03-3359-7421 | FAX: 03-3359-4747
EMAIL: kim@to-bi.ac.jp
URL: www.to-bi.ac.jp

  • Giới thiệu các khoa:
–       Khoa thiết kế sáng tạo (4 năm).

–       Khoa phục chế bảo tồn (4 năm).

–       Khoa thiết kế đồ họa (2 năm).

–       Khoa thiết kế kiểu dáng công nghiệp (2 năm).

–       Khoa truyện tranh (manga) (2 năm)

–       Khoa minh họa (illustration) (2 năm)

–       Khoa hội họa (2 năm).

–       Khoa tranh thủy mặc Trung Quốc (2 năm)

  • Học phí: (Đơn vị: Yên)
Khoa Khoa thiết kế sáng tạo.
Khoa thiết kế kiểu dáng công nghiệp.
Khoa thiết kế đồ họa.
Khoa minh họa (illustration).
Khoa truyện tranh (manga).
Khoa hội họa.
Khoa phục chế bảo tồn.
Khoa tranh thủy mặc Trung Quốc.
Tổng số tiền đóng năm đầu tiên 1,160,000 1,140,000 1,164,000 ~ 1,184,000 1,074,000
  • Những chế độ khác:
  • Có chế độ học bổng cho lưu học sinh tư phí.
  • Có chế độ học miễn giảm học phí đặc biệt cho lưu học sinh tư phí.
  • Có ký túc xách chuyên dùng cho lưu học sinh.

Miễn giảm tiền dự thi, chấm thi, tiền ký túc xá năm đầu tiên.

  • Địa chỉ liên hệ tại Hà Nội: Công ty Cổ phần Liên kết Việt – Nhật: tầng 5, số 106 phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 04-3-9449323 | Ms Hằng: 0916459958.


 

Bình luận Facebook

Bình luận Facebook

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someonePin on Pinterest0Print this page