TRƯỜNG LIÊN KẾT

TRƯỜNG LIÊN KẾT

8 Tháng Năm, 2015

Trường tiếng Nhật Kokusai Academy

Kokusai Academy là một trường Nhật ngữ có kinh nghiệm đào tạo tiếng Nhật toàn diện, nhằm giúp học sinh du học được học tập trong một môi trường quốc tế hóa cao. Tại ngôi trường này, khi học sinh […]