THÔNG BÁO TUYỂN SINH DU HỌC

THÔNG BÁO TUYỂN SINH DU HỌC 2015

6 Tháng Sáu, 2017

Thông Báo Tuyển Sinh Du Học Năm 2018

Chúng tôi đang là đại diện cho các trường Nhật ngữ, Chuyên môn, Cao đẳng, Đại học tuyển du học Nhật bản 2018 các kỳ tháng 1, tháng 4, tháng 7, tháng 10 như sau: I/ ĐỐI TƯỢNG: 1. Học sinh đã […]
27 Tháng Mười Hai, 2016

Thông báo tuyển sinh du học kỳ tháng 10/2017

Chúng tôi đang là đại diện cho các trường Nhật ngữ, Chuyên môn, Cao đẳng, Đại học tuyển du học Nhật bản 2017 các kỳ tháng 4, tháng 7, tháng 10 như sau: I/ ĐỐI TƯỢNG: 1. Học sinh đã tốt nghiệp […]
7 Tháng Năm, 2015

Thông báo tuyển sinh du học 2016

Chúng tôi đang là đại diện cho các trường Nhật ngữ, Chuyên môn, Cao đẳng, Đại học tuyển du học Nhật bản 2016 các kỳ tháng 1, tháng 4, tháng 7, tháng 10 như sau: I/ ĐỐI TƯỢNG: 1. Học sinh đã […]