Bản tin VIJA Link số 5

Bản tin VIJA Link số 4
27 Tháng Năm, 2015
Giữ động lực học tiếng Nhật
28 Tháng Năm, 2015

Bản tin VIJA Link số 5

Mùa hoa anh đào đến mang theo nhiều tin vui cho nền kinh tế Nhật Bản khi nước Nhật đang phục hồi và tăng trường thần kỳ.
Hãy xem ở Nhật có tất cả bao nhiêu loại hoa anh đào qua bản tin kỳ 5.

No 5 - Edit-page-001

No 5 - Edit-page-002No 5 - Edit-page-003

Bình luận Facebook

Bình luận Facebook

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someonePin on Pinterest0Print this page